Koll3kt

Koll3kt, gevestigd aan Sprangsevaart 20A, 5161 JW Sprang-Capelle, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koll3kt verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze door uzelf aan ons verstrekt zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;

Over onze gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webshopsoftware

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Woocommerce en WordPress software. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten, worden gedeeld met deze software providors. Woocommerce heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Deze gegevens worden door hen niet voor andere doeleinden gebruikt. Woocommerce heeft – op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben –  de verplichting om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. Woocommerce is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Woocommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen om de eigen dienstverlening te verbeteren. Woocommerce bewaart uw gegevens niet langer dan is toegestaan volgens de wettelijke voorwaarden.

E-mail en mailinglijst

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Klaviyo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Wij beheren en behandelen ons e-mailverkeerd vertrouwelijk. Afmelden bij de nieuwsbrief kan simpelweg door op de Unsubscribe button te klikken onderaan de e-mail.

Betalingsprovidors

Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de volgende betalingsproviders:

 • Bank Transfer;
 • Credit card;
 • iDEAL;
 • KBC/CBC Payment Button;
 • Klarna Pay later;
 • Bancontact;
 • PayPal;
 • SOFORT Banking.

De betalingsproviders verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Deze betalingsprovidors hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan te delen met derden. Alle voornoemde garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten die gebruik maken van derden. De betalingsprovidors bewaren uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Transport en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid dat uw bestelling succesvol bij u wordt afgeleverd. Voor de bezorging van uw bestelling maken wij gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het van belang dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens met als enig doel het uitvoeren van de overeenkomst van levering. In het geval DHL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze gegevens met deze partijen delen.

Verwerking persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Daarnaast verzamelen wij geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Koll3kt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Telefonisch contact of contact per e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Koll3kt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Koll3kt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Koll3kt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koll3kt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koll3kt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Koll3kt maakt gebruik van Google Analytics en Hotjar. Koll3kt gebruikt deze softwares uitsluitend voor technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze softwares worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden deze programma’s gebruikt, om uw surfgedrag bij te houden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koll3kt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Beveiliging persoonsgegevens

Koll3kt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Uw persoonsgegevens worden beveiligd aan de hand van beveiligingssystemen van Woocommerce en WordPress.

Contactgegevens:

https://koll3kt.com/

Sprangsevaart 20A
5161 JW Sprang-Capelle
The Netherlands
+316 41839329